Warunki udziału w szkoleniach

WARUNKI UCZESTNICTWA
W SZKOLENIACH JEDNODNIOWYCH I AKADEMII EKSPERTÓW EB:

 1. Organizatorem szkoleń jest firma HRM Institute.
 2. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział.
 3. Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie przesłana faktura pro-forma, która powinna zostać opłacona w terminie 7 dni od daty otrzymania.
 4. Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch.
 5. Zamawiający uprawniony jest do rezygnacji z udziału w szkoleniu poprzez przesłanie na adres email biuro@hrminstitute.pl informacji o rezygnacji, przy czym:
  a) w przypadku doręczenia Organizatorowi oświadczenia o rezygnacji w okresie od 13 (trzynastu) do 8 (ośmiu) dni przed wyznaczoną datą szkolenia, Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia 50% ceny za szkolenie;
  b) w przypadku doręczenia Organizatorowi oświadczenia o rezygnacji na 7 (siedem) lub mniej dni przed wyznaczoną datą szkolenia, Zamawiający jest zobowiązany do opłacenia 100% ceny i nie przysługuje mu prawo zwrotu uiszczonej ceny, chyba że wskaże Organizatorowi inną osobę, która w miejsce rezygnującego weźmie udział w szkoleniu.
 6. Jeśli uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu, na które się zapisał, możliwy jest udział w szkoleniu w innym terminie lub lokalizacji, po uzgodnieniu tego z organizatorem. W przypadku, gdy cena tego szkolenia byłaby wyższa, obowiązany jest dopłacić różnicę.
 7. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie Zamawiającego pełnymi kosztami, bez możliwości zaliczenia tych kosztów na poczet udziału w innym szkoleniu.
 8. Brak wpłaty za szkolenie nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu.
 9. W miejsce zgłaszającej się osoby w szkoleniu może wziąć udział inna osoba.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. W takim przypadku wpłacone kwoty są zwracane. Możliwe jest również zaliczenie ich na poczet szkolenia, które odbędzie się w innym terminie, po uzgodnieniu tego z uczestnikiem.
Przewiń na górę